Rola czujek magnetycznych w systemach alarmowych

Na rynku pojawia się coraz więcej zaawansowanych czujników, które stanowią podstawę działania różnego rodzaju systemów, takich jak na przykład pomiary prędkości, systemy przeciwpożarowe czy alarmy przeciw włamaniowe. W ostatnim czasie rosnącą popularnością cieszą się tak zwane czujki magnetyczne.

Słowem wstępu…

W poprzednim artykule wyjaśniono już, iż są to czujniki, które reagują na zmianę pola magnetycznego, które wytwarza się przy wykorzystaniu magnesu oraz odpowiedniego metalu. Pokrótce wyjaśniono również, jak działają czujniki magnetyczne i podano prosty przykład wykorzystania czujnika magnetycznego laptopach. W poniższym artykule skupimy się nieco bardziej na zastosowaniu tychże czujników oraz na tym, jak są one wykorzystywane w różnych dziedzinach.

Zastosowanie

Jak już wspomniano, zastosowanie czujek magnetycznych jest bardzo szerokie, należy jednak wspomnieć o trzech zasadniczych branżach, w których czujki te są szczególnie ważne. Mowa o automatyce, elektryce oraz komunikacji. I tak na przykład czujniki magnetyczne znajdują się w miernikach prędkości– zarówno samochodowych, jak i rowerowych. Pewnie wiele osób zapyta teraz, jak czujka magnetyczna ustala prędkość, spieszymy z wyjaśnieniami. Jedna część czujki montowana jest po wewnętrznej części koła, druga zaś w pobliżu, która stanowi nieruchome źródło pola magnetycznego. Pole zostaje zakłócane i przywracane w miarę, jak toczy się koło i właśnie na podstawie obrotów ustalana jest prędkość, z jaką porusza się dany pojazd.

Czujki magnetyczne wykorzystywane są również coraz częściej w przypadku alarmów przeciw włamaniowych. Montuje się je w drzwiach czy oknach, gdzie wytwarza się pole magnetyczne. Kiedy zostaje ono zakłócone na skutek niepożądanego ich otwarcia, uruchamia się alarm. Ponieważ jednak w tym przypadku łatwo oszukać alarm, czujki magnetyczne stanowią uzupełnienie czujek ruchu, dzięki czemu alarmy przeciw włamaniowe są jeszcze bardziej skuteczne. Czujki magnetyczne znajdują szereg zastosowań, powyżej przedstawiono jedynie dwa przykłady.

Więcej informacji na temat czujników magnetycznych i ich roli w funkcjonowaniu systemów alarmowych znajdziesz na stronie www.asd.pl

Dodaj opinię